MÓDSZEREK


Mi az a különleges segítség és érték, amit Ön tőlem kaphat?

A sokszínűséget, sokoldalúságot, rugalmasságot, kiemelt figyelmet és nem utolsó sorban azt a széles tárházat, többféle technikát, ami a rendelkezésemre áll, és ami a találkozásokat személyre szabottá ugyanakkor különlegessé és egyedivé teszik.


A tanácsadás, konzultáció olyan problémák esetében javasolt, amelyeket nem tud megoldani, amelyekhez nincs elég információja, rálátása. A tanácsadás során a cél nem az, hogy valamire rábeszéljem a tanácsot kérőt, hanem, hogy segítséget nyújtsak az alternatív megoldási módok felismeréséhez, a saját döntés meghozatalához.


A segítő beszélgetés célja az emberi értékek megtalálása, a belső erőforrások feltárása, a lélektan humanizálása. Segít a probléma megfogalmazásában, megértésében, az érzelmi gátak feloldásában. A beszélgetések bizalmas, elfogadó légkörben zajlanak, mely kellemes tapasztalás, de az önmagunkban zajló belső folyamatok és bizonyos igazságok felismerése néha fájdalmas élmény, így a feldolgozások időszaka nehéz lehet, kitartást és türelmet követelhet, melyekhez szintén maximális támogatást nyújtok.


A hipnoterápia a transz kialakításával kezdődik, amit a transz jelenségeinek kreatív alkalmazása követ, majd számos feltáró módszer, amelyek a célok megvalósítása felé való gyors előmozdulást szolgálják.


A hipnózis tudományosan igazolt, hatékony technika, melynek segítségével elősegíthetjük és felgyorsíthatjuk a kívánt változást testi-lelki jólétünk érdekében. A hipnózis esetében az ok(ok),a probléma forrásának a feltárása a cél, mely elvezet a probléma gyökerének a felismeréséhez, megértéséhez és amelynek segítségével eljuthat a megoldáshoz.


A coaching racionális síkon segít a változásban: kérdésekkel, célokkal, jól és józanul gondolkodva.


A preventív relaxáció célja a teljes ellazulás megtapasztalása és a különböző relaxációs technikák elsajátítása. Ezt lehet egyénien vagy csoportosan is alkalmazni.

A relaxáció szó szerint ellazulást jelent, de ebben az esetben természetesen nem csupán a köznapi értelemben vett lazításról van szó. Ezek olyan eljárások, amelyek az izomtónus szabályozásán alapulnak. Testi gyakorlatok segítségével, idegrendszeri kapcsolási mechanizmusok közvetítésével érjük el a lelki nyugalmat, kiegyensúlyozott közérzetet. Ez fiziológiai, élettani szinten is pihentető, regeneráló hatású, amelyhez pszichológiai szinten kellemes érzelmi állapot, feszültségmentes nyugalom társul.


Tartson velem, hogy át tudjam Önt segíteni a változásokon,
legyen azok gyökere érzelmi, vagy értelmi!
Az embert nem lehet megtanítani semmire,
de segítheted,
hogy önmaga találja meg a választ!

(Galileo Galilei)

Mi a segítő beszélgetés?

Egy személyközpontú megoldás. A segítő beszélgetés azonban nem azonos a baráti beszélgetéssel.


Az ember életében gyakran adódik olyan helyzet, amikor válságba kerül. Ilyen helyzetek lehetnek a kamaszkor kudarcai, a szerelmi csalódások, a munkahelyi problémák, a párkapcsolati problémák, a gyász és számos nehézség, amellyel az embernek meg kell küzdenie. Sokan sikeresen veszik az akadályokat, de akadnak szép számmal olyanok is, akik ilyenkor csődöt mondanak.
Ez az állapot nem kóros, de ha hosszú ideig fennáll, akkor könnyen alakulhatnak ki a személynél különféle pszichés betegségek és sok esetben testi betegségek is követik a lelkieket. A segítő beszélgetés az ilyen élethelyzetekben nyújt támaszt.


Itt a visszajelzés, visszatükrözés történik a kliens érzéseit, meglátásait, gondolatait illetően. Nincs vájkálás,- kutakodás,- kérdezés,- értelmezés,- moralizálás,- ítélkezés. Abból a szemléletből indul ki, hogy az ember önmaga legjobb ismerője és képes saját problémái megoldására, amennyiben támogató, elfogadó és szerető környezetbe kerül. Célja, hogy a személy önmagához való viszonya vagy a belső lelki folyamatai átdolgozásra kerüljenek és a problémáját saját maga képes legyen, e támogató környezet hatására, felismerni és hatékonyan megoldani.


Célja:
Önvizsgálatra készteti a segítségkérőt, önmagát, másokhoz fűződő kapcsolatait, motívumait, szükségleteit illetően.
Önfeltárásra késztet, képességeinket, készségeinket, személyes erőforrásainkat illetően. Így a segítségkérő felismerheti saját értékeit, ezáltal is fokozva önbecsülését.
Céljai közé tartozik az önirányítás, a felelős döntéshozás, a tervezés képességének fejlesztése.